Μεταπηδήστε στο περιεχόμενο
Αρχική » Ασφάλεια και Πολιτική Απορρήτου

Ασφάλεια και Πολιτική Απορρήτου

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Α. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
1. Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη της ιστοσελίδας cyberfae-online.com ανήκει στην και γίνεται αποκλειστικά από την ατομική επιχείρηση στο όνομα της Σοφίας Φουστέρη, με έδρα σε Νέα Ιωνία, Αττικής, 14231, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας cyberfae-online@outlook.com.
2. Η εν λόγω ιστοσελίδα συλλέγει και επεξεργάζεται τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που παρέχει αυτόβουλα ο επισκέπτης κατά τη χρήση των υπηρεσιών και για τους σκοπούς που περιγράφονται στους όρους χρήσης της ιστοσελίδας. Εξάλλου, η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ) και των ελληνικών νόμων υπ’ αριθμ. 4624/2019 (που ενσωματώνει στην εθνική νομοθεσία την Οδηγία (ΕΕ) 2016/680), τον 2472/1997 καθώς και τον 3471/2006 (ο οποίος ενσωματώνει την Οδηγία 2002/58/ΕΚ – Οδηγία e-Privacy- όπως έχει τροποποιηθεί µε την Οδηγία 2009/136/ΕΚ και αποτελεί συμπλήρωση και εξειδίκευση του θεσμικού πλαισίου της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών) και τυχόν ειδικότερης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ορισμένους τομείς, της εκάστοτε ισχύουσας ελληνικής νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα ως και τις κανονιστικές πράξεις, τις οδηγίες και τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).
3. Είναι αναγκαίο ο επισκέπτης να κατανοήσει πλήρως και να συμμορφωθεί με την ανάγκη παροχής των προσωπικών του δεδομένων στην Επιχείρησή μας με σκοπό την σύναψη εμπορικής συμφωνίας (εκτέλεση παραγγελιών, τιμολόγηση κτλ.) καθώς και για την καλύτερη δυνατή περιήγησή του στην ιστοσελίδα. Εξάλλου, εάν κάποιος επισκέπτης δε συμφωνεί με τους παρόντες όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων οφείλει να μην επισκέπτεται την ιστοσελίδα και να μην χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες του ηλεκτρονικού καταστήματός μας.
4. Η Επιχείρηση βεβαιώνει από την πλευρά της ότι οι πληροφορίες αυτές διαφυλάσσονται και ότι η χρήση και η επεξεργασία τους αποσκοπούν αποκλειστικά στην διασφάλιση της εύχρηστης περιήγησης και χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος cyberfae-online.com. Τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη δεν συλλέγονται ούτε επεξεργάζονται πέραν του απαραίτητου για την εκπλήρωση της συναλλαγής ή άλλης χρήσης του ιστοτόπου, αλλά παρά μόνο για να εκπληρωθεί το επιθυμητό από τον πελάτη αποτέλεσμα και η καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή του. Θα χρησιμοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα μόνο σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα πολιτική απορρήτου, εκτός εάν έχει ειδικά παρασχεθεί η σχετική συγκατάθεση του χρήστη/πελάτη για διαφορετική από τη συνήθη χρήση των προσωπικών δεδομένων του. Εάν προκύψει οποιοσδήποτε λόγος χρησιμοποίησής τους για σκοπούς άλλους από αυτούς που έχουν γνωστοποιηθεί και για τους οποίους έχει ληφθεί η παραπάνω συγκατάθεση, θα γίνει εκ των προτέρων η απαραίτητη ενημέρωση του χρήστη από την επιχείρηση, προκειμένου να παρασχεθεί η τυχόν εκ νέου άδεια χρήσης τους προς την Επιχείρησή μας.
5. Τα ατομικά στοιχεία του χρήστη παρέχονται είτε κατά την εγγραφή μέσω ανοίγματος λογαριασμού (προφίλ) στην ιστοσελίδα μας είτε κατά την συμπλήρωση των απαιτούμενων πληροφοριών κατά την διαδικασία παραγγελίας. Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται κατά την εγγραφή μέλους είναι: ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), όνομα χρήστη (username), κωδικός πρόσβασης (password), ενώ για τις παραγγελίες από χρήστες ως επισκέπτες: ονοματεπώνυμο, διεύθυνσης αποστολής, τηλέφωνο επικοινωνίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail). Επιπλέον, και για τις δύο παραπάνω κατηγορίες πελατών (μέλη και επισκέπτες), διατηρούμε στοιχεία για την αποστολή ή/και την τιμολόγηση των παραγγελιών: διεύθυνση αποστολής, πόλη/περιοχή, ταχυδρομικός κώδικας, χώρα, ΑΦΜ και ΔΟΥ, τηλέφωνο επικοινωνίας.
6. Σημειώνουμε ότι η Επιχείρησή μας δεν συλλέγει αυτόματα διευθύνσεις email για αποστολή διαφημιστικών μηνυμάτων (newsletters), εκτός εάν υπάρχει ρητή επιλογή από τον χρήστη/πελάτη. Ειδικά για τον χρήστη ο οποίος διαθέτει λογαριασμό, εκείνος έχει την δυνατότητα, εφόσον εισέλθει στο προφίλ του εντός της ιστοσελίδας να επιλέξει τα είδη και τον τρόπο επικοινωνίας όπου επιθυμεί να λαμβάνει τις σχετικές ενημερώσεις (όπως ενημέρωση σχετικά με τα στάδια εκτέλεσης της παραγγελίας, ενημέρωση διαθεσιμότητας προϊόντων, αποστολή απόδειξης/τιμολογίου, κα.) ή/και το διαφημιστικό/προωθητικό υλικό της Επιχείρησής μας, να τις τροποποιεί ή/και να τις διαγράφει οποιαδήποτε στιγμή (διατήρηση δικαιώματος άρνησης/αντίρρησης και επεξεργασίας). Στην περίπτωση που είχε δοθεί άδεια χρήσης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την Επιχείρησή μας και ο πελάτης επιθυμεί την παύση αποστολής ενημερωτικών emails, υπάρχουν οι διαθέσιμες οδηγίες για την ανάκληση της άδειας αυτής στο μήνυμα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που τυχόν λαμβάνει από την Επιχείρησή μας.
7. Το εγγεγραμμένο μέλος διατηρεί το δικαίωμα πλήρους, άμεσης και αμετάκλητης διαγραφής του λογαριασμού του μέσα από τις επιλογές του προφίλ του. Αποδέχεται ότι με την διαγραφή των προσωπικών του στοιχείων: α) δεν θα έχει πλέον δικαίωμα σύνδεσης στο ηλεκτρονικό κατάστημα, β) δεν θα έχει πρόσβαση στο ιστορικό με τις παραγγελίες του από το e-shop μας, γ) η επιχείρησή μας δεν θα έχει πλέον πρόσβαση στα προσωπικά του δεδομένα και συνεπώς διακόπτεται κάθε μορφής δυνατότητα επικοινωνίας με τον πελάτη, δ) δεν θα έχει δικαίωμα ανάκτησης ή τροποποίησης των προσωπικών του δεδομένων μετά την διαγραφή και ε) διατηρεί την δυνατότητα της επανεγγραφής του στην ιστοσελίδα μας με τα ίδια στοιχεία.
8. Η επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα είναι απόρρητη. Η επιχείρησή μας μέσο της ιστοσελίδας cyberfae-online.com τηρεί με αυστηρότητα συγκεκριμένη πολιτική ασφαλείας. Ωστόσο, ενδέχεται να χρειαστεί να χρησιμοποιηθούν ή/και να διατηρηθούν προσωπικά δεδομένα για τυχόν νομικούς λόγους και λόγους συμμόρφωσης, όπως η πρόληψη, ανίχνευση ή η διερεύνηση ενός εγκλήματος, η πρόληψη απώλειας, απάτης ή οποιασδήποτε άλλης κατάχρησης των υπηρεσιών μας και των συστημάτων πληροφορικής. Ενδέχεται, επίσης, να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για απαιτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού ελέγχου, σκοπούς ασφάλειας πληροφοριών ή για την προστασία ή ενάσκηση των δικαιωμάτων, του απορρήτου, της ασφάλειας, της περιουσίας της επιχείρησης ή άλλων προσώπων που σχετίζονται με την επιχείρησή μας. Τέλος, η επιχείρηση δε φέρει καμία ευθύνη, εάν τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που τηρούνται στα αρχεία της μέσω της ιστοσελίδας της, αποτελέσουν αντικείμενο παράνομης πράξης, επιφέρουσας στον επισκέπτη ζημία ή βλάβη (περιουσιακή ή ηθική, θετική ή αποθετική), λόγω ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε λόγο που δεν οφείλεται σε βαριά αμέλεια ή δόλο.
9. Η παρούσα πολιτική απορρήτου ισχύει επίσης για τη χρήση της ιστοσελίδας μας cyberfae-online.com, με τους ακόλουθους μηχανισμούς και χαρακτηριστικά που αφορούν το απόρρητο. H ασφάλεια των δεδομένων και των συναλλαγών είναι εξαιρετικά σημαντική και για το λόγο αυτό λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα για την διασφάλισή τους. Τα στοιχεία των πελατών δεν γνωστοποιούνται ποτέ σε τρίτους και κατά την περιήγηση του χρήστη στην ιστοσελίδα παραμένουν κρυπτογραφημένα και άρα μη ορατά από τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Η κρυπτογράφηση ισχύει σε όλα τα στάδια και σε όλες τις διαδικασίες συναλλαγής και αποστολής προσωπικών δεδομένων-στοιχείων από και προς το cyberfae-online.com (όπως Wishlist, καλάθι αγορών, φόρμα παραγγελίας κλπ). Ο μόνος που έχει πρόσβαση στα στοιχεία του χρήστη (username, password) είναι ο ίδιος ο χρήστης, ο οποίος είναι ο αποκλειστικά υπεύθυνος για την διατήρηση της μυστικότητας και της απόκρυψης τους από τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας τους θα πρέπει να προβεί στην άμεση ειδοποίηση μας, διαφορετικά το cyberfae-online.com δεν ευθύνεται για την χρήση τους από μη εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Συνιστούμε στον χρήστη, για λόγους ασφαλείας, να προβαίνει σε αλλαγή των κωδικών πρόσβασης ανά τακτά χρονικά διαστήματα και να αποφεύγει τη χρήση των ίδιων και εύκολα ανιχνεύσιμων κωδικών, χρησιμοποιώντας όχι μόνο γράμματα και αριθμούς αλλά και σύμβολα για τη δημιουργία αυτών.
Β. Ασφάλεια Συναλλαγών
1. Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιείτε μέσω του cyberfae-online.com διέπονται από το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με το ηλεκτρονικό εμπόριο καθώς επίσης και από το ελληνικό νόμο περί προστασίας των καταναλωτών (Ν. 2251/1994), που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις εξ αποστάσεως.
2. Το ηλεκτρονικό κατάστημα cyberfae-online.com δέχεται τις πιστωτικές κάρτες VISA, Mastercard. Οι συναλλαγές σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα προστατεύονται από σύγχρονα συστήματα ασφαλείας, τα οποία εγγυώνται ένα ασφαλές περιβάλλον συναλλαγών.  
Γ. COOKIES
1. Ακολουθώντας την πρακτική των σύγχρονων διαδικτυακών τόπων, η ιστοσελίδα cyberfae-online.com χρησιμοποιεί cookies, έτσι ώστε να έχει πρόσβαση σε ορισμένες πληροφορίες κάθε φορά που κάποιος χρήστης/επισκέπτης περιηγείται στο ηλεκτρονικό της κατάστημα. Χωρίς τα cookies θα ήταν αδύνατο το cyberfae-online.com να προσφέρει στους χρήστες/επισκέπτες του παρόντος δικτυακού τόπου σημαντικές υπηρεσίες όπως, κατάσταση παραγγελιών, αποθήκευση προϊόντων στο καλάθι κλπ.
2. Τα cookies είναι αλφαριθμητικά αρχεία που μεταβιβάζονται στο σκληρό δίσκο του ηλεκτρονικού υπολογιστή των χρηστών/επισκεπτών ενός δικτυακού τόπου και χρησιμεύουν για την τήρηση στατιστικών στοιχείων που είναι απαραίτητα για την προσφορά υπηρεσιών όπως αυτές που αναφέρονται παραπάνω, όπως και για να καθορίζονται οι δημοφιλείς δικτυακοί τόποι ή για λόγους marketing και την πρόσβαση του χρήστη/επισκέπτη στην ιστοσελίδα – δικτυακό τόπο που επιθυμεί.
3. Τα cookies δεν εγκυμονούν κινδύνους για τον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη/επισκέπτη του δικτυακού τόπου. Αν κάποιος δεν επιθυμεί την συλλογή πληροφοριών μέσω cookies, μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα πλοήγησής του (browser) στο διαδίκτυο, για να διαγράψει τα ήδη υπάρχοντα στον σκληρό του δίσκο cookies και να επιλέξει είτε να απορρίπτονται αυτομάτως όλα τα νέα cookies, είτε να ερωτάται κάθε φορά που ένα cookie πρόκειται να εγκατασταθεί στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή, εάν θέλει να το απορρίψει ή να το αποδεχθεί. Παρ’ όλα αυτά, οι χρήστες/επισκέπτες πρέπει να γνωρίζουν ότι η επιλογή της απόρριψης των cookies θα καθιστά πιο δύσκολη ή αδύνατη την χρήση τμημάτων και υπηρεσιών του δικτυακού τόπου.

x  Powerful Protection for WordPress, from Shield Security
This Site Is Protected By
Shield Security